Ortsteile

Bornow
Bornow
Kohlsdorf
Kohlsdorf
Krügersdorf
Krügersdorf
Neuendorf
Neuendorf
Oegeln
Oegeln
Radinkendorf
Radinkendorf
Schneeberg
Schneeberg